TERAPIA DZIECI

Metoda PNF w pediatrii

Metodę PNF stosuje się w leczeniu i rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami w obrębie układu kostno-stawowego, mięśniowego i nerwowego.

Metoda oparta jest na neurofizjologicznych zasadach wykonywania czynności ruchowych i ich rozwoju w trakcie życia dziecka.

Stosujemy zasady PNF w celu kształtowania zaburzonych umiejętności ruchowych.

Metodę wykorzystujemy w celu odzyskania utraconych bądź niewykształconych funkcji ruchowych.

Wzorce ruchowe wykorzystywane w metodzie PNF dostarczają wyraźnych informacji do centralnego układu nerwowego powodując uruchomienie mechanizmów odtwarzania i poprawę kontroli motorycznej, czyli mobilności, stabilności, zręczności i koordynacji.

Terapia metodą PNF proponuje wykonywanie ruchów naturalnych, zbliżonych do codziennej aktywności.

W terapii dzieci, terapeuta wykorzystuje diagnostykę neurorozwojową do oceny rozwoju dzieci.

Ustala plan postępowania terapeutycznego uwzględniając cele bliższe i dalsze pracy z dzieckiem.

Terapeuta uwzględnia potrzeby małego pacjenta i rodziców.

Terapia obejmuje ocenę napięcia posturalnego pacjenta i pracę nad uzyskaniem normalizacji napięcia nerowo-mięśniowego.

Terapia wykorzystuje ocenę motoryki spontanicznej uwzględniając wiek dziecka. W zależności od wyniku stosuje odpowiednią terapię.