KINEZYTERAPIA

Leczenie ruchem, polega na wykonywaniu ćwiczeń usprawniających- wzmacniające,  rozciągające, rozluźniające. Ćwiczenia są dobrane indywidualnie dla każdego pacjenta, fizjoterapeuta wykonuje ruchy w stawach pacjenta lub nadzoruje ćwiczenia. Kinezyterapia może wywierać korzystny wpływ praktycznie na wszystkie narządy i układy naszego organizmu. Dzięki zabiegom kinezyterapii pacjent może osiągnąć zwiększenie zakresu ruchu w stawach a nawet pełny zakres sprawności, ponadto ćwiczenia bardzo dobrze wpływają na siłę i masę mięśni oraz poprawiają elastyczność, sprężystość więzadeł i torebek stawowych. Ćwiczenia kinezyterapii zdecydowanie poprawiają sprawność układu krążenia i wydolność układu oddechowego. W kinezyterapii wyróżnia się różne typy ćwiczeń.

Ćwiczenia czynno – bierne (20 minut)

Ruchy w stawach pacjenta wykonuje fizjoterapeuta podczas aktywnego rozluźniania mięśni przez pacjenta. Stosujemy w stanach pourazowych ze wzmożonym napięciem mięśniowym.

Ćwiczenia wspomagane – prowadzone (20 minut)

Są to ćwiczenia, w których fizjoterapeuta prowadzi ruch odciążając ćwiczoną kończynę, a chory współdziała w wykonywaniu ruchu w miarę swoich możliwości. Wskazania obejmują osłabienie siły mięśniowej.

Ćwiczenia w odciążeniu (30 minut)

Polegają na samodzielnym wykonywaniu ćwiczeń przy odciążeniu ćwiczonego odcinka ciała. Przeciwdziałają zanikom mięśniowym i przykurczom stawowym oraz wzmacniają mięśnie.

Reedukacja chodu (20 minut)

Ponowna nauka chodu.

Jupiter (20 minut)

Ćwiczenia z oporem elastycznym.

Ćwiczenia w nietrzymaniu moczu (15 min)

Trening mięśni dna miednicy.

a